Γιώργου Θαλασσινού: Αφιερωμένο στο αγαθό μέσα μας. (24 2 2018).