Γιώργου Θαλασσινού: αφιερωμένο στην έλλειψη εξατομικεύσεως, η οποία μας ταλανίζει. (12 08 2017).