Γιώργου Θαλασσινού. «Αφιερωμένο στον κίνδυνο του συνταγματικού λαϊκισμού».