Γιώργου Θαλασσινού. Αφιερωμένο στην πίστη που δεν καταφέρνουμε να κάνουμε πράξη.(23 6 2017).