Ο Στέλιος Ράμφος στο MEGA Σαββατοκύριακο (15 3 14)

Ο Στέλιος Ράμφος στο MEGA Σαββατοκύριακο (15 3 14)

Ο Στέλιος Ράμφος στο MEGA Σαββατοκύριακο σχολιάζει την επικαιρότητα ( Κυβερνητικό συνασπισμό, Σύριζα, Ομάδα των 58, Ποτάμι, Ελληνική Δικαιοσύνη ) και αναφέρεται σε σκέψεις του για τις μελλοντικές εξελίξεις του πολιτικού σκηνικού στην  Ελλάδα, σε σχέση με τις δυναμικές του συναισθήματος των Ελλήνων πολιτών-ψηφοφόρων και του πολιτικού σχηματισμού που θα καταφέρει να το εκφράσει ως ιδέα και πράξη επιτρέποντάς του να ηγηθεί.

3.36  Έχει μεγάλη σημασία να είναι κάτι μονοπρόσωπο πάντως στην  Ελλάδα γιατί ας πούμε έναν αριθμό όπως τους 58 δεν τους διακρίνεις έναν άνθρωπο τον καταλαβαίνεις τον διακρίνεις . Υπ αυτήν την έννοια όπως λέτε εσείς επικοινωνιακά είναι πολύ πιο αποδοτικό το ένας με άλλους, παρά το πολλοί χωρίς έναν.

4.20  Η ασάφεια με την συμπάθεια είναι αντιφατικά μεταξύ τους και αλληλοεξουδετερώνονται.

Συνέχεια