Ο Στέλιος Ράμφος με τον Άρη Πορτοσάλτε στο χώρο εκδηλώσεων του Public. (video 4 6 13)

– Πορτοσάλτε: Κύριε Ράμφο περιγράφετε ένα κουβάρι το οποίο έχουμε φτιάξει τα τελευταία 150 χρόνια, ένα κουβάρι το οποίο ρυθμίζεται μάλλον με το θυμικό και λιγότερο με τη λογική και κυρίως με αυτή τη διάκριση των εξουσιών, όπου τώρα με αφορμή την κρίση και την θεώρηση των πραγμάτων λέτε, εκφράζετε την άποψη, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το σκέλος εκείνο των ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία όλου αυτού του ζητήματος μας, εκ του παραλλήλου με τα οικονομικά. Μου λέγατε ότι όσο σημασία έχουν οι επενδύσεις και οι αφίξεις επενδυτών στην Ελλάδα έχει τόσο σημασία αντιστοίχως να δούμε τα θέματα της παιδείας του πολιτισμού της εκπαίδευσης της οργάνωσης γενικότερα της κοινωνίας.
– Ράμφος: Μακροπρόθεσμα μεγαλύτερη.
– Πορτοσάλτε: Ναι, λοιπόν είμαστε στο να ξεμπλέξουμε το κουβάρι.

Συνέχεια