Στέλιος Ράμφος στο «Κρήτη TV» Μάρτιος 2011

Επαναρτούμε την συνέντευξη του Στέλιου Ράμφου στο «Κρήτη TV» καθόσον πιστεύουμε πως  τα γεγονότα που μεσολάβησαν από τον Μάρτιο του 2011 μέχρι σήμερα, καθιστούν τα θέματα που σχολιάζει ( Παγκοσμιότητα, επικοινωνία, οικογένεια, συγγένειες, εντοπιότητα, συνδικαλισμό, πολιτικούς, κράτος, κοινωνία, πολίτες, πολιτική, κουλτούρα, παιδεία, αρχαϊκά ριζώματα, νεωτερικότητα, εσωτερικότητα, υπευθυνότητα, ατομικότητα )  επίκαιρα παρά ποτέ.

Life goes through its mistakes, while individuals develop in their capabilities.Stelios Ramfos is interviewed in Crete TV, where he unfolds the philosophical, psychological and cultural aspects, corresponding to the mentality of the modern Hellenes, in connection to their European perspective. (March 2011.).